Wet- en regelgeving

Vanaf 2018 is het verplicht dat vrijwilligers van iedere organisatie die met en voor kinderen werkt over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) beschikken. Deze VOG kan voor elke vrijwilliger door de organisatie worden aangevraagd en wordt bij de Stichting Sint In Pijnacker (S.I.P.) geregeld door onze vertrouwenspersoon. Bij hem/haar kan ook elke vrijwilliger terecht met vragen/problemen die betrekking hebben op veiligheid, risico's en/of ongewenst gedrag en die -vanzelfsprekend- gerelateerd zijn aan het werkterrein van de S.I.P.: de activiteiten rondom de Sintintochten in Pijnacker.

Vertrouwenspersoon: Anneke Helder

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Deze plicht zorgt ervoor dat je erop kan vertrouwen dat zij zorgvuldig met jouw verhaal om zal gaan, zij mag en zal deze nooit zonder jouw toestemming aan iemand anders vertellen. Wel kan zij jou tips geven hoe om te gaan met jouw probleem en jou ondersteunen bij het vinden van een oplossing. En denk jij hulp nodig te hebben van een instantie of therapeut, dan kan zij jou helpen met het vinden van een professionele hulpverlener.

Anneke is geboren in Den Haag, maar woont al meer dan 50 jaar in Pijnacker. Ze is getrouwd met dorpsgenoot Sisco en heeft een zoon, Carlo. Op haar 15e begon ze als typiste bij scheepvaartkantoor Bureau Veritas. Daarna bij verschillende werkgevers en meerdere cursussen/opleidingen gevolgd om nu zeer tevreden aan het werk te zijn als administratief medewerker P&O bij WGI in Rotterdam.

In 2014 besloot Anneke dat het tijd werd om haar stille wens te laten uitkomen, ze gaf zich op voor de Basiscursus Acteren bij Martine de Moor van het Haags Theaterhuis. Daarna volgde een rol als oudste dochter in de productie 'Drie Zusters' van Anton Tsjechov, geregisseerd en geproduceerd door De Moor. Deze productie werd in april 2015 opgevoerd in Theater aan het Spui, Den Haag. Van het een kwam het ander. Vanaf 2016 speelt ze als figurant in meerdere kinderfilms van Jelger de Goochelaar en fungeert ze tijdens de opnames ook als stand-in, productieassistent en geluidsvrouw. Van juni t/m september 2016 was ze productieondersteuner bij de totaaltheaterproductie ‘1001 nachten’: een spektakel met zang, dans, spel en muziek, geproduceerd door Stichting Verbergh.

Anneke is en was sowieso geen onbekende met het vrijwilligerswerk: begon al op de school van haar zoon en er volgde inzet bij het Taalhuis en de SWOP. In 2017 & 2018 is ze ondersteuner bij de werkgroep ‘Optredens / Horeca Raadhuisplein’ van stichting De Verbeelding Pijnacker; 2018 stond in het teken van het 25-jarig bestaan van stichting De Verbeelding Pijnacker met o.a. een kunstroute door Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede + een gezellige creamarkt met muziek en terras.

Gezien de jarenlange ervaring opgedaan tijdens haar werk op de afdeling personeelszaken en het begeleiden van jong & oud tijdens theater- en filmproducties denkt de S.I.P. een goede vertrouwenspersoon te hebben gevonden in Anneke Helder. Anneke is te bereiken via vertrouwenspersoonSIP@gmail.com.