Missie en visie

Bij de Stichting Sint In Pijnacker (S.I.P.) zijn we van mening dat je iets of goed moet doen, of niet. Het werken met en voor kinderen en het bezig zijn met een van de hoogst gewaardeerde tradities in Nederland vraagt een zorgvuldige manier van werken. Zeker in het licht van de iedere jaar weer oplaaiende discussie rondom "zwarte Piet", is het zaak dat in ieder geval bij onze organisatie "alle neuzen dezelfde kant op staan". Daarvoor hebben we een aantal regels opgesteld over wie en wat we willen zijn; de missie en visie van de S.I.P..

Missie

De Stichting Sint In Pijnacker (S.I.P.) organiseert de jaarlijkse intochten van Sinterklaas en zijn gevolg voor de inwoners van Pijnacker, daarbij primair gericht op het verzorgen van een feest waarin alle kinderen zich ingesloten en opgenomen voelen. De S.I.P. doet dat in het besef dat het Sinterklaasfeest een van de meest dierbare tradities is van Nederland en dat tradities zich in de loop van de tijd aanpassen.


Visie

De Stichting Sint In Pijnacker wil de intochten op een dusdanige manier organiseren dat daarmee recht wordt gedaan aan de traditie, maar waarbij voortdurend wordt gepolst of de uitvoering van de intochten nog past binnen de tijdgeest en aansluit bij de missie van de S.I.P..